Tito, a tömeggyilkos Casanova

Jovanka és Joszip a régi szép békebeli időkbenJovanka és Joszip a régi szép békebeli időkben

A nagy jugoszláv pinológus 21 asszonytól elért 17 gyermekes kíváló eredményét nem csak Deutsch Tamás, a Fidesz pinológiai tagozatának vezetője, de Kovács-Kaméleon László, a magyar szocialista munkáspárti vezetőből szocialista pártelnökké és EU biztossá átváltozott eszmetárs is megirigyelheti.

A nagy jugoszláv pinológus 21 asszonytól elért 17 gyermekes kíváló eredményét nem csak Deutsch Tamás, a Fidesz pinológiai tagozatának vezetője, de Kovács-Kaméleon László, a magyar szocialista munkáspárti vezetőből szocialista pártelnökké és EU biztossá átváltozott eszmetárs is őszinte szívvel megirigyelheti.
Molotov, Sztálin és Tito a szovjet-jugoszláv barátsági egyezmény aláírása után, 1945. április 11-énMolotov, Sztálin és Tito a szovjet-jugoszláv barátsági egyezmény aláírása után, 1945. április 11-én
Hosszú évek sértő mellőzése után a héten végre hivatalos látogató csöngetett be Jovanka Broznak, Tito marsall özvegyének düledező házába. Az idős asszony tele volt panasszal, és Rasim Ljajic, Szerbia emberi jogokért felelős minisztere azonnali segítséget ígért.

A horvát kovácsmester apa és szlovén anya hetedik gyermekeként, az Osztrák-Magyar Monarchia Kumrovec nevű falujában (ma Horvátország) született volt jugoszláv elnök 81 éves özvegye az idei rendkívül hideg telet is egy lyukas tetejű, beázástól elpenészedett plafonú fűtetlen házban, évekkel ezelőtt megállapított, de már akkor is alacsony összegű és azóta rohamosan értéktelenedő állami nyugdíjából próbálja kihúzni. Szerény ruhatárán kívül semmije sincs, mert a szakadár partizánvezér 25 évvel ezelőtti halála után a különutas szocializmus emlőin felnőtt hálátlan túlélők a temetés utáni első pillanatban az addig istenített Jovánkától - a szó szoros értelmében - mindent elvettek.

Emberek közé nem mehetett, a házából nem léphetett ki, és gyakorlatilag a világtól elzárva, éveken át szigorú házi őrizetben tartották. A nagy nőcsábász negyedik felesége televízión keresztül figyelte az I. világháború után összetákolt és a férje által további 45 évre népi demokratikus egységbe kényszerített dél-balkáni szláv államok és nemzetiségek kiújult anarchiáját, a 90-es évek kegyetlen polgárháborúit és a mostanáig tartó gazdasági mélyrepülését: egy hamis és hazug társadalmi rendszer vérben és mocsokban történő teljes megsemmisülését.

Joszip Broz, aki Sztálin barátjától és véreskezű tanítómesterétől a "Walter elvtárs" munkásmozgalmi becenevet kapta, később Tito művésznéven véste be magát a XX. század szomorú történelmébe. A félig horvát, félig szlovén Titót a II. világháborút követő, Tito partizánjai által Bácskában, a magyarok által is lakott falvakban (Csurog, Zsablya, Mozsor) elkövetett szörnyű vérengzések miatt nem csak a magyarok, de a horvátok, az adriai németek és a szlovének is teljes szívükből utálták. Ennek fő oka a győztes szövetséges hatalmak által teljes feledésre ítélt, horvát holokausztként számon tartott bleiburgi mészárlás volt.

A diadalittas Tito 1945. április 5-én, egy nappal Magyarország teljes szovjet megszállása után engedélyt adott a világverő szovjet Vörös Hadsereg alakulatainak, hogy átvonuljanak Jugoszlávián. Zágrábot az usztasák 1945. május 6-án és 7-én kiürítették és a legyőzött és függetlenségét elvesztett, volt németbarát Horvátországból menekültek tízezrei indultak a falvakat és városokat végig rabló, gyárakat leszerelő, a múzeumokat, képtárakat, könyvtárakat és tudományos intézményeket kifosztó és felgyújtó, a lányokat, asszonyokat korhatár nélkül megerőszakoló, tisztjeik által feltüzelt analfabéta szadista vörös hordák és főleg szerb parasztokból toborzott, bosszúvágyó Tito partizánok elől az angol megszállási zóna irányába.
Tito és Churchill, 1944 augusztusában megkötött katonai egyezmény utánTito és Churchill, 1944 augusztusában megkötött katonai egyezmény után
A családostól Nyugatra igyekvő horvát usztasa katonákhoz nagy számmal csatlakoztak az oroszok elől menekülő németek, osztrákok, magyarok és szlovének is. Tito parancsára az őket üldöző Milan Basta partizánvezér vérszomjas csapatai a több százezerre tehető menekülők táborait 1945 májusának közepén, Bleiburgban, a szlovén-osztrák határ ausztriai oldalán fekvő kis karintiai faluban érték utol.

A magát 60 évvel később már az emberi jogok nemzetközi élharcosának tekintő Nagy Britannia 8. hadseregének akkori parancsnoka, Patrick Scott tábornok azonban nem fogadta el a horvát katonatisztek fegyverletételi ajánlatát és nem fogadta be és nem nyújtott védelmet az ezt kérő asszonyoknak, gyerekeknek, idős embereknek és civileknek sem.

Az angol katonák Churchill miniszterelnök és Tito között megkötött egyezmény értelmében fegyverrel kényszerítették a menekülő embereket vissza a "felszabadított" Jugoszlávia területére, ahol az útmenti erdőben elbújt partizánok bemelegítésként automata fegyverekkel halomra gyilkolták őket. (Az angol hadsereg az általuk megszállt zóna más részeiről hosszú vonatszerelvényekbe zsúfolva deportálta vissza a magukat már biztonságban érző horvátországi menekülteket a biztos halált jelentő, Tito uralta Jugoszláviába.)

Az életben maradottakat bekerítették, és a teljhatalmú Tito marsall tudtával és beleegyezésével a Balkánon és a Kárpátokon túli területeken honos szokásoknak megfelelően Basta emberei nekiláttak a nők csoportos megerőszakolásának és kivégzésének. A szerb partizánok sok fiatal lányt és asszonyt a férfiak szeme láttára derékig földbe ástak és a részeg katonák öklömnyi kövekkel halálra dobálták őket. Élő embereket kényszerítettek a velük ásatott mély gödrökbe, és utána gyújtóbombákat és kézigránátokat dobtak rájuk, mert ily módon gazdaságosabban - lőszer megtakarításával - tudták őket kivégezni.

A hős partizánok a családjukat védő férfiakat térden lőtték és a sebesülteket összekötött végtagokkal előbb nyilvánosan megkínozták majd baltával lefejezték, a csoportokba összeterelt embereket teherautók platójáról és a közeli erdő vastagabb faágairól géppuskázták le.
 Death by Government, Table 1.4)A táblázat szerint Joszip Broz Titó 1 millió 172 ezer megölt áldozattal a XX. század 9. legnagyobb tömeggyilkosa: (Forrás: R. J. Rummel: Death by Government, Table 1.4)
1999-ben, a német Nürnberget a horvát fővárossal összekötő autópálya építésekor, Pesnica és Slivnica között az útépítő munkások egyetlen akkor megtalált tömegsírban 1179 lefejezett, kisebb-nagyobb méretű (férfi, női és gyermek) emberi koponyát találtak. Tito partizánjai sok tízezer életben maradt embert marhavagonokban a főleg a szerb-román határ mellé telepített jugoszláviai koncentrációs táborokba és a szovjet gulágokba hurcoltak kényszermunkára, ahonnan csak kevesen tértek vissza.

Az áldozatok számát a mai napig nem tudták pontosan megállapítani: az amerikai Stanford egyetemen tanító Jozo Tomasevic történész professzor összesen több mint 200 ezer, ezen belül 116 ezer horvát nemzetiségű áldozatról írt tanulmányában, az angol Misha Glenny 88 ezer halottról számolt be, és a horvát történész Vladimir Zerjavic minimum 55 ezerre teszi Bleiburg környékén ártatlanul kivégzett emberek számát.

A balliberális nemzetközi média arról nem számolt be a világlapok címlapjain, hogy a függetlenné vált Szlovén Köztársaság nekiállt a múlt tisztázásának, és 1999 és 2001 között 296 (!) nagyméretű tömegsírt tárt fel a Bleiburggal szemközti szlovén területen. (Az osztrákok még nem folytattak ehhez hasonló célú ásatásokat.) Szlovéniai történészek véleménye szerint csak a szlovén területen megtalált csontok alapján a mésszel leöntött áldozatok száma 190 ezer fölött van, egyedül a Tezno körüli erdőben legyilkolt emberek száma 60-80 ezer közé tehető, és ezek között sok ezer csecsemőre és gyermekre utaló kis méretű csontvázakat és csontmaradványokat találtak.

A szintén horvát területen született, szerb nemzetiségű Jovanka Budisaljevic 1952-ben, 28 éves korában ment feleségül a szovjet kommunistákkal éppen kekeckedő 60 éves Titóhoz. A romantikus partizánélet nehézségein megedződött katonalány ugyan sok rosszat hallott már az öregedő vőlegénye zavaros nőügyeiről, de a nyugat-európai királyi udvarokat megszégyenítő pompában élő volt kovácsinassal való szakítás egy pillanatra sem merült fel benne.

Az emberarcú szocializmus balkáni vezére írni és olvasni még úgy ahogy megtanult, de az elemi iskoláit nem tudta befejezni, mert 12 éves korában megbukott, és utána már messze elkerült mindenféle további kudarcokkal fenyegető időpocsékoló oktatási intézményt. A férjéhez mindig hűséges Jovánkát 1977-ben az egész életében mindenkit megcsaló és elhagyó, de már öreg, beteg és szellemileg halmozottan hátrányos helyzetbe került Titótól egy belső palotaforradalom eredményeként elszakították és házi őrizet alá helyezték.

Az élete végén érszűkület miatt fél lábát elvesztett, magját sűrűn potyogtató forradalmár ugyan meghagyta bizalmasnak hitt elvtársainak, hogy a halála után kezeljék Jovánkát államfő özvegyéhez méltó módon, de a temetési menet alatt krokodilkönnyeket eregető, és az egyik napról a másikra kommunistából nemzeti érzelmű szocialistává és/vagy szociáldemokratává átváltozott párttagok nem méltányolták a sírjánál még az "egész világ egyik legkiemelkedőbb vezetőjének" nevezett diktátor végső kívánságát. (A 60-as és 70-es években Tito volt az "el nem kötelezett országoknak" nevezett laza politikai tömörülés kiagyalója, később ezeket az országokat hívták harmadik világbeli, vagy fejlődő államoknak - Jack Corn)

Íme egy szűk lista Tito feleségeiről, barátnőiről és ismert gyerekeiről. A felsorolásból kiderül, hogy a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa nem kedvelte a sokszor kényelmetlen fogamzásgátló megoldásokat.

Marusa Novakova, 1912, a szerelemből egy fiú, Leonard Novakov született 1913-ban, közgazdászként Prágában élt.

Liza Spuner, 1913, egy fiú, Hans Spuner, szül. 1914, mérnökként Ausztriában élt, 1942 márciusában a német hadsereg tagjaként apja partizánjai elleni harcban vesztette életét.

Tereza Stacner, 1914, egy fiú és egy lány, Paul és Gabriela Stacner, ikrek, szül. 1915, Gabriela korán meghalt, Paulból mérnök lett, további sorsa ismeretlen.

Ljusa Sedlovska, 1915, egy fiú, Kiril Sedlovski, szül. 1915, állatorvosként a Szovjetunióban halt meg.

Ira Gligorieva, első feleség, 1915, az asszony a szülésben meghalt, a gyerek megmaradt, Serjoza Gligoriev, szül. 1915, kommunista pártvezető volt a Szovjetunióban, Brjanszkban élt.

Daria Andirelova, 1915, egy fiú, Josip Andirelov, szül. 1916, a Vörös Hadsereg pilótájaként 1945-ben Berlin alatt életét vesztette.

Olja Kutina, 1915, nem született gyerek.

Nina és Svetlana Bazan, ikerpár, 1917, egy fiú Ninától, Vladimir Bazan, szül. 1918, orvosként Leningrádban élt. Másik fiú Svetlanától, de a lányt a szocialista példakép Tito rábeszélte, hogy mondja azt, hogy a gyerek apja egy egyetemi professzor.

Zuhra Badahur, 1918, egy fiú, Kadi Badahur, szül. 1918, vegyészmérnökként Bakuban halt meg.

Pelagija Belousova, második feleség, 1919, egy fiú, Zarko Broz, szül. 1920, katonatiszt, a jugoszláv néphadsereg hőse, Belgrádban élt.

Ana Ivanovic, 1919, az esküvő előtt és után Tito szeretője, nem született gyerek.

Vida Kogej, 1934, egy fiú, Dimitrij Kogej, szül. 1935, Bécsben zenetanár.

Elza Gerlach, nem hivatalos harmadik feleség, 1935, nem mondta meg neki, hogy még nem vált el Pelagijától, ennek ellenére Elzát is feleségül vette, és ebben az időben poligámiában élt, egy fiú, Viktor Gerlach, szül. 1937, sorsa ismeretlen.

Vassilitsa Kovesnikova, 1935, párhuzamosan élt vele és a nem hivatalos harmadik feleséggel, nem született gyerek.

Jeanne Coitier, 1937, egy fiú, Olivier Coitier, szül. 1938, fizikusként Párizsban él.

Zuhra Reuf-Anadolka, harmadik feleség, 1937, egy fiú, Izet Reuf, szül. 1938, Isztambulban kereskedelmi eladó.

Herta Haas, gyűrűs menyasszony, 1937, egy fiú, Aleksander Misa Broz, szül. 1941, Zágrábban él.

Davorjanka Paunovic-Zdenka, 1941, egy fiú, Slavisa Paunovic, szül. 1942, Szerbiában él.

Zinka Kunc, 1949, ettől az operaénekesnőtól sem született gyerek.

Jovanka Broz, negyedik feleség, 1952, tovább folytatódott a rossz széria, és ezúttal a trón utódlására szánt gyerek Jovánkától sem született.

A nagy jugoszláv pinológus 21 asszonytól elért 17 gyermekes kiváló eredményét nem csak Deutsch Tamás, a Fidesz pinológiai tagozatának vezetője, de Kovács-Kaméleon László, a magyar szocialista munkáspárti vezetőből szocialista pártelnökké és EU biztossá átváltozott eszmetárs is őszinte szívvel megirigyelheti.

Joszip Broz-Walter-Tito sok millió ember őszinte örömére 1980 május 4.-én, három nappal a 88. születésnapja előtt halt meg és hazai és külföldi gyászolók jelenlétében ünnepélyes külsőségek között a belgrádi Virágok Házában temették el.

Jovanka Broz, a negyedik feleség, aki még mindig a Jugoszláv Néphadsereg ezredese, mióta feloldották a háziőrizetét, minden hétfőn kibotorkál a penészes tető alatt rogyadozó otthonából, és friss virágot visz a férje a sírjára.

(Szerbiában 2009 júliusában visszaadták Jovankának az útlevelét. A szerb belügyminiszter személyesen adta át neki az útiokmányt, amelyet Tito halála után pár nappal vettek el tőle.)

Szemtanúk visszaemlékezése az 1945-ben, a szerbek által a magyarok ellen elkövetett délvidéki tömeggyilkosságokra. Kötelező olvasmány, gyerekeinknek, unokáinknak megőrizendő, átadandó.

(Jack Corn - Gondola, 2006. január)

(Szent Korona Rádió)

Comments

#1

A valter nevet (és nem walter nevet) nem sztálintól kapta hanem ez az eredeti neve josip valter broz.
Szebb jövöt!

a saját érdekemben is elolvastam és elfogadtam a a weboldal felhasználási feltételeit

Vekeri Fesztivál 2012!

On Air

Éjfél

0:00–0:15
A Himnusz, az Ősi Himnusz, a Székely Himnusz, a Hiszekegy és a Szózat hallható, amikor éjfélt üt az óra.
(Éjféli blokk)
Most hallható:

Következik Több mai műsor | Több heti műsor

<<<Zene>>>

0:15–2:00

Határőrség (ismétlés)

2:00–3:00

Programajánló

    Hozzászólások

    User login

    Poll

    Szent Korona Rádió hírlevél

    Iratkozz fel hírlevelünkre!