,,Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.''

Apostoli hitvallás: Miről tanúskodik e gyönyörű imádság első mondata?

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az ô egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;

szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;

fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;

onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,

a bűnök bocsánatát,

a test feltámadását

és az örök életet.

Amen.

1. Isten a legfőbb Lény, aki azonos a saját létezésével, és végtelenül tökéletes.
2. Isten mindent megtehet: számára semmi sem lehetetlen.
3. Mindent Isten teremtett a semmiből saját hatalma által. Mindent tud és mindent lát.
4. Egyetlen Isten van, és nem is lehet több.
5. Az egyetlen Istenben három személy van, az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélek-Isten. (SZENTHÁROMSÁG).
6. Az Atyaisten a Szentháromság első személye.
7. Aki nem hisz Istenben, az ateista.
8. Aki azt állítja, hogy nem tudja, van-e Isten, az agnosztikus.
Az egyetlen Istenbe vetett hit megvallása -- mely benne gyökerezik az Ószövetség isteni kinyilatkoztatásában -- elválaszthatatlan annak a hitnek a megvallásától, hogy létezik az Isten; és (mindkettő) alapvető jelentőségű. Az Isten egyetlen, nincs több Isten, csak egy: ,,a keresztény hit azt vallja, hogy csak egy Isten van, egy a természetében, a lényegében és a létében''. (Lásd Római Katekizmus, I, 2, 2). (KEK, 200.)

A Szentháromság misztériuma hitünk és keresztény életünk központi misztériuma. Egyedül Isten tudja megadni nekünk ennek ismeretét, kinyilatkoztatva magát mint Atya, Fiú és Szentlélek.

Ezt az Istennel való bensőséges és éltető kapcsolatot azonban még csak fel sem fogja, vagy kifejezetten elutasítja sok kortársunk; ezért bizony az ateizmust korunk legsúlyosabb tényei közé kell sorolni, és nagyon komolyan meg kell vizsgálni.

(Részlet "A katolikus hit elemei" című könyvből)

Comments

#1

Csodálatos hitvallás! Igen én is így és ezt hiszem! S jó, ha ezt nemcsak az ünnepeken valljuk meg, hanem hétköznap is! Önmagunk, vagy akár idegenek előtt is, ha kérdeznek meggyőződésünkről!
Én sokszor dalba is foglalom: www.gutitunde.lapja.hu

a saját érdekemben is elolvastam és elfogadtam a a weboldal felhasználási feltételeit

Vekeri Fesztivál 2012!

On Air

<<<Zene>>>

18:30–21:00
Zene a tiszta magyar hangon.
(Zene)
Most hallható:

Következik Több mai műsor | Több heti műsor

Radics Béla emlékóra

21:00–22:00

<<<Zene>>>

22:00–0:00

Programajánló

    Hozzászólások

    User login

    Poll

    Szent Korona Rádió hírlevél

    Iratkozz fel hírlevelünkre!